Buurtpreventie

Katwijk
Buurtpreventie Frederiksoord ontbonden
marc | 2023-05-27 11:05:45

Gestopt wegens tekort aan vrijwilligers

Na 20 jaar is Buutpreventie Katwijk Frederiksoord gestopt.

Het huidige bestuur kan geen vrijwilligers meer vinden die de het project willen voortzetten en daarom heeft het huidige bestuur besloten te stoppen met Buurtpreventie Frederiksoord.

De gemeente Katwijk heeft aangegeven dat er zonder nieuwe vrijwilligers er geen toekomst meer is voor het buurtpreventie project en deze website.

Mocht er voor het einde van het jaar iemand zijn die een buurtpreventie project op wil zetten voor zijn wijk dan kan hij/zij zich melden bij de redactie van deze website of de gemeente Katwijk (Ton den Butter, wijkregisseur)

De whatsappgroepen en burgernet blijven gewoon bestaan.


Pas op, babbeltruc met smoes over rookmelders.
marc | 2022-06-14 13:06:36

Opgelet : Personen doen zich voor als medewerkers van de gemeente "die komen controleren of u rookmelders heeft"

Vandaag ontvingen we signalen dat personen zich voordoen als medewerkers van de gemeente Katwijk en aan de deur komen om te controleren of er binnen rookmelders hangen.

De politie is op de hoogte gesteld. We willen graag benadrukken dat medewerkers van de gemeetreniet bij je langskomen om te controleren of je rookmelders hebt hangen.

In andere situaties kunnen medewerkers van de gemeente wel langskomen.

Twijfel je? Neem dan contact op met de gemeente op 071-4065000.

Geef dit a.u.b. door aan mensen in je omgeving die nog niet op de hoogte zijn. 

M.v.g.

Jos van Velzen


Verdachte situatie Oegstgeesterweg
marc | 2022-06-14 13:06:42

Graag aandacht voor het volgende

Op 1 juni 2022 ‘s nachts om 1.10 uur liepen er 2 mannen op de Oegstgeesterweg een brievenbus te bekijken. De politie was er een kwartier later, maar niets meer te zien. Om 03.00 uur liepen ze een eind verder op de Oegstgeesterweg en stopte een van hen een takje tussen de voordeur. Deze beelden zijn gedeeld met de politie.Graag zou ik worden geïnformeerd of er met deze camerabeelden wat is gedaan of wordt gedaan.

Is misschien bekend of deze twee mannen elders in de gemeente ‘s nachts ook actief waren?
Het gezicht van een van de mannen staat duidelijk op beeld. Ook de kleding is duidelijk te zien. Voor meer info kan er desgewenst contact met mij worden opgenomen.
Alvast bedankt.

Jos van Velzen


Secretaresse gezocht
marc | 2022-02-02 20:02:45

Buurtpreventie Frederiksoord zoekt een nieuwe secretaresse

Vrijwilligerswerk - Buurtpreventie Frederiksoord staat al sinds 2004 voor sociale en fysieke veiligheid en leefbaarheid in de buurt.Buurtpreventie richt zich bujv. op het preventief waarschuwen van buurtbewonders met tipkaarten. 1x per 2 maanden is er overleg, waarbij vertegenwoordigers van de gemeete, politie,Dunavie en Team Sociale ondersteuning aanwezig zijn.

De huidige secretaresse van de buurtpreventie Frederiksoord gaat er mee stoppen.De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het notuleren van de 2 maandelijkse (avond)vergaderingen en het 1x per kwartaal versturen van informatiepakketjes aan nieuwe bewoners van Frederiksoord.

Het betreft een vrijwilligersfunctie. Lijkt het u wat? Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter Jos van Velzen (06-53915170) of met de secretaresse Adrie van Reeuwijk (06-30336564) 


Buurtpreventie app alleen voor verdachte situaties
marc | 2020-08-29 09:08:33

UPDATE : Verkeerd gebruik van de app zorgt ervoor dat mensen afhaken.

Helaas komt het nog te vaak voor dat er mededelingen geplaatst worden in Buurtpreventie app groep. Hierdoor ontstaat er vaak irritatie bij andere leden van de groep. Het komt daarom te vaak voor dat mensen dan uit de groep stappen.

Het probleem daarvan is dat je het risico loopt dat er "gaten" vallen in de wijk zodat er verdachte sitiuaties niet meer worden opgemerkt.

Er is daarom een andere Whatsapp groep (Frederiksoord woonplezier) opgericht om mededelingen en ander berichten te plaatsen die niet in de Buurtpreventie app mogen worden geplaatst.

Om lid te worden van deze gezellige groep kun je hier klikken.
Je kunt ook de QR code scannen met je telefoon.

Frederiksoord
woonplezier

woonplezier.jpg

(dit is niet de Buurtpreventie App, scan daarvoor de QR code onderaan de pagina)

Uiteraard kunnen mededelingen of aankondigingen ook op deze website worden geplaatst. (Stuur daarvoor even een e-mail naar redactie@buurtpreventiekatwijk.nl)

De webmaster zal deze beoordelen en daarna plaatsen binnen deze website.


Afval ergernis
marc | 2020-07-19 18:07:06

Grof vuil naast de ondergrondse containers

Helaas zijn er nog steeds een aantal mensen die hun grof vuil naast de afvalcontainers zetten en niet naar de mileustraat brengen of geen afspraak maken om het op te laten ophalen.

Buiten het feit dat het verboden is geeft het een armoedig straatbeeld.

Kinderen gaan vaak met het vuil aan de haal om deze vervolgens achter te laten op andere plekken in de wijk. Op die manier heeft de hele wijk er overlast van.

Kijk op het afval ABC van de gemeente voor meer informatie over huisafval.

c6c50470-6df6-4305-b66c-1b7612d60888.jpg

f3271d69-66eb-457f-ba2d-7f2735bede67.jpg

(foto's door een bewoner)


Corona
marc | 2020-04-18 21:04:52

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Vermijd contact met kwetsbare mensen
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd anderhalve meter afstand

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Patiënten met coronavirus
In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op.

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding.

Symptomen van het coronavirus
Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 1 andere persoon kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Nederland
In Nederland is het coronavirus inmiddels bij meerdere mensen aangetoond. Bij patiënten in Nederland wordt nauwkeurig in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst monitort alle contacten om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding
Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Reizigers
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie buiten Nederland nauwlettend in de gaten en past waar nodig het reidadvies aan. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.